Ga naar hoofdinhoud
Terug naar overzicht

Tevredenheidsbevraging Parantee-Psylosclubs in kader van beleidsperiode 2021-2024

18 november 2019

In de voorbereiding van het nieuwe beleidsplan 2021-2024 bevroeg Parantee-Psylos haar aangesloten clubs. 70 van de 128 aangesloten clubs vulde de bevraging in, goed voor 55% van de clubs. Het geeft ons een beeld van de tevredenheid over de huidige werking, alsook de noden die er leven bij de clubs. De bevraging peilde naar het beeld van de clubs, het beeld dat de clubs hebben van de federatie en de tevredenheid over de algemene werking, clubondersteuning, sportaanbod, vorming en communicatie. Enkele resultaten lichten we hieronder uit.

Met deze resultaten kan Parantee-Psylos aan de slag voor de beleidsperiode 2021-2024. De resultaten worden meegenomen voor de opmaak van de SWOT-analyses van de werking. Op basis daarvan worden acties uitgeschreven en worden de focussen bepaald voor onze clubondersteuning de komende jaren.

1. Identiteit van de club

Figuur 1: Grensoverschrijdend gedrag

Figuur 2: Aanspreekpunt integriteit

We zijn blij dat heel wat clubs reeds inzetten op het aanpakken of voorkomen van grensoverschrijdend gedrag (figuur 1). Zo heeft 40% van de clubs reeds een aanspreekpunt rond integriteit (API), zie figuur 2. Als federatie gaan we in de toekomst blijven ondersteunen binnen dit thema, omdat naast het sporttechnische ook het klimaat in de club heel belangrijk is.

2. Identiteit Parantee-Psylos

Als we bij de clubs vragen in welke mate Parantee-Psylos aansluit bij haar waarden, scoren deze over het algemeen zeer goed. Bij elk onderdeel geeft meer dan 90% van de clubs aan dat Parantee-Psylos inderdaad staat voor de waarden 'dynamisch', 'respect', 'betrokkenheid' en 'diversiteit'.

Clubs vinden dat ze goed terecht kunnen bij Parantee-Psylos voor vragen en dat de samenwerking met het secretariaat algemeen goed loopt. Ze kunnen met vragen bij Parantee-Psylos terecht en dat is ook onze doelstelling.

Figuur 3: Algemene dienstverlening

* Het personeel is vriendelijk
* De vragen worden snel opgevolgd
* De samenwerking tussen de clubmedewerker en het secretariaat ifv ledenadministratie verloopt goed
* De procedure voor ledenadministratie is duidelijk
* De lidmaatschapsbijdrage is laag in vergelijking met de geboden return
* De procedure om een ongevalsaangifte te doen is duidelijk

3. Clubondersteuning

Uit het onderdeel clubondersteuning halen we enkele belangrijke bevindingen:

1. Clubs vinden het belangrijk om persoonlijk contact te vinden met de clubondersteuner of medewerkers breedtesport en zijn hier over het algemeen tevreden over. We behouden deze werkwijze zeker en blijven voorstander van een persoonlijke aanpak, net als jullie.

2. 70% van de clubs is op de hoogte van de mogelijkheden binnen het clubondersteuningsproject 100% mijn sportclub, maar ook een kleine 30% geeft aan onvoldoende op de hoogte te zijn.

3. Een goede 90% geeft aan met zijn/haar clubvragen bij Parantee-Psylos terecht te kunnen en ook meer dan 70% vindt persoonlijk contact met de clubondersteuner. Clubs weten dat ze voor vragen rond structuur, promotie en communicatie, clubaanbod, knowhow en extern netwerk bij de clubondersteuner terecht kunnen.

4. De mails verstuurd vanuit het secretariaat worden aandachtig gelezen en clubs vinden ook meerwaarde in de 'nieuws voor clubs'. Met deze nieuwsbrief (vroeger flash clubbeleid) filteren en bundelen we namelijk voor jullie het nieuws interessant voor jouw clubwerking.

Figuur 4: Ondersteuningsvormen

Zoals in bovenstaande figuur 4 te lezen, vinden clubs onderstaande ondersteuningsmogelijkheden belangrijk. We houden hier rekening mee om onze clubondersteuning in 2021-2024 uit te bouwen.

 • 67% = contact via mail of telefonisch met de clubondersteuner
 • 60% financiĆ«le ondersteuning
 • 51,4% informatiedoorstroming via flash en nieuwsbrief
 • 41.6% trefdagen
 • 35.7% individueel contact met de clubondersteuning via een clubbezoek
 • 34.3% goede praktijkvoorbeelden
 • 27%: praktijkdag: bijscholingsdag met aangeboden sporten
 • 18.6%: voorbeelddocumenten
 • 17%: lesfiches of lesvoorbereidingen
 • 8.6%: diplomawerking met uitgewerkte testprocedures
 • 8.6%: trajectbegeleiding binnen een bepaald thema

4. Sportaanbod


Over het sportaanbod zijn heel wat clubs (80%) het erover eens dat de kwaliteit van de recreatieve of laagdrempelige activiteiten goed is. 30% is van mening dat het aantal wel omhoog mag en soms kan de communicatie daarrond nog geoptimaliseerd worden.

Ook wat betreft de competitieve activiteiten scoort de kwaliteit goed met een 70% (eerder) goed. De reglementen, procedure voor aanvraag competitie en richtlijnen voor organisatoren blijken duidelijk te zijn voor telkens meer dan 70% van de clubs. Voor sporten met een competitiemanagement merken we dat clubs nog vragende partij zijn om nog beter op de hoogte te zijn van de werking van het competitiemanagement.

5. Bijscholing en kaderopleiding

 • 22% van de clubs geeft aan niet te investeren in bijscholing en vorming, maar gelukkig geeft 65% aan dat wel te doen. Bijna de helft voorziet hiervoor ook een incentive aan trainer of bestuurder.
 • Het huidig aanbod blijkt voldoende en ook aangepast, al geeft een deel van de clubs (22%) aan dat dit beter kan. Samen met VTS en onze partners werken we hier zeker aan verder.
 • Onderstaande zijn voor clubs belangrijke drempels, waar we in ons vormingsbeleid zo veel mogelijk rekening mee houden:
  • 65.7% de locatie is te ver
  • 60% het tijdstip is niet geschikt
  • 58.6 zegt er geen tijd voor te hebben
  • 27% geen interesse in de onderwerpen
  • 18.6% men denkt er niets bij te leren
  • 17,1% andere
  • 12.9% het kost te veel

Figuur 5: Drempels voor deelname kaderopleiding

We kregen van jullie ook input over de thema's die jullie graag op het programma zouden zien van een bijscholing of een trefdag (figuur 5). Subsidies en sponsoring scoorden hierop heel hoog (44 en 42%), gevolgd door vrijwilligerswerking (40%), communicatie en promotie (32.9%) en omgaan met specifiek gedrag (31%).

5. Promotie en communicatie

Over het algemeen zijn jullie tevreden over de communicatietools en worden de nieuwsbrieven en onderwerpen op sociale media goed bevonden en gelezen. Voor jullie mag Parantee-Psylos wel nog wat bekender worden, volgens 45% zijn we nog eerder onbekend: working on it ;). Clubs vinden dat er interessante informatie gedeeld wordt op sociale media, al mag er nog meer aandacht zijn voor recreatieve of laagdrempelige activiteiten of clubs.

Gadgets en promotiematerialen blijken welkom en dus zijn we nu al trots om jullie te melden dat we voor jullie een gepersonaliseerde banner voorzien in 2020.

6. Algemene tevredenheid

Als we vragen naar de algemene tevredenheid van de clubs zijn we jullie heel dankbaar voor het mooie resultaat: Parantee-Psylos scoort gemiddeld 7.86/10 wat betreft de tevredenheid bij de eigen aangesloten clubs.

We blijven graag jullie belangenbehartiger en lezen dat jullie vooral bij ons aangesloten zijn en blijven voor de ondersteuning, het netwerk en informatiedoorstroming, verzekering, competitie, persoonlijke aanpak, het sportaanbod en dat jullie daarom kiezen voor het aansluiten bij onze G-sportfederatie. Bedankt voor het vertrouwen en uiteraard kijken we samen met onze clubs uit naar een volgende beleidsperiode om (minstens) even goed te doen, pijnpunten weg te werken en de noden en mogelijkheden mee te nemen in ons beleid.

Vragen of opmerkingen over deze resultaten? Contacteer lore.schaut@parantee-psylos.be of 09 243 11 70.

Deel dit artikel

Krijg de laatste nieuwsberichten direct in je inbox

Inschrijven