Ga naar hoofdinhoud

Doelgroep

De VN-conventie 'Rechten van personen met een handicap' (2006) definieert G-sporters als ‘personen met een langdurige fysieke, psychische, verstandelijke, auditieve en / of visuele beperking die hen in wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving en in het bijzonder wat de sport betreft’. De term G-sport is doelgroep-overschrijdend en wordt gebruikt voor het sporten of bewegen door een persoon met een beperking of kwetsbaarheid.

G-sport Vlaanderen gebruikt in haar werking deze indeling in groepen omdat sporters binnen één bepaalde handicapgroep vaak kampen met een gelijkaardige problematiek. Deze indeling kan bijvoorbeeld structuur geven aan de communicatie en helpt ons om gerichter en meer op maat te ondersteunen. Anderzijds betekent dit helemaal niet dat personen binnen één doelgroep hetzelfde zijn of dezelfde functionaliteiten hebben. Elke beperking of kwetsbaarheid is verschillend en elk individu is anders.

Sport voor mensen met een beperking of G-sport bestaat op elk niveau, van recreatiesport over competitiesport tot topsport. Allen beoefenen een breed scala van zowat alle gekende of aangepaste sporten. Bijna 90% van onze leden sport in (competitiegericht) recreatief verband. Eén op 10 leden halen hun hart op in competitieverband. Classificatie ligt aan de basis van een eerlijke competitie. Via deze procedure is het mogelijk om mensen met gelijke functionele mogelijkheden tegen elkaar te laten uitkomen.

Bekijk hier de acht doelgroepen