Missie

G-sport Vlaanderen vzw realiseert drempelverlaging voor personen met een beperking en inspireert hen om te gaan sporten en bewegen.

Over G-sport Vlaanderen

Als overkoepelende organisatie zetten we ons in voor mensen met een beperking. We benadrukken het belang van gelijke kansen en inclusie in onze maatschappij. Om mensen met een beperking meer toegang te geven tot sport en beweging in het algemeen, zwengelen we een breed maatschappelijk debat aan.

We sensibiliseren en informeren mensen, organisaties en bedrijven. We creëren de mogelijkheden om innovatieve projecten daadwerkelijk te realiseren. En we nemen zelf het initiatief om studies te laten uitvoeren of projecten in gang te zetten waaraan mensen met een beperking op dit ogenblik écht iets hebben.

Samenwerken werkt

G-sport Vlaanderen is een open netwerkorganisatie. We kunnen onze doelstellingen alleen maar realiseren als we nauw en constructief samenwerken met andere organisaties. Daarom werken we projecten nooit alleen uit, maar we doen dat samen met relevante partners binnen en buiten de G-sportsector. Op weg helpen, verbinden en samenwerken is onze tweede natuur.