Over G-sport Vlaanderen vzw

Met de invoering van “het decreet houdende erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector” wordt de werking van G-sport Vlaanderen voor het eerst structureel verankerd en officieel erkend. Dit betekent dat G-sport Vlaanderen vanaf 2017 als een vzw, met de bijhorende structuur, mee aan de kar trekt om meer personen met een beperking het plezier te laten beleven van sport.

 Decretale taken

G-sport Vlaanderen vzw is het platform ter ondersteuning en promotie van G-sport in Vlaanderen. G-sport Vlaanderen vzw voert volgende decretaal bepaalde opdrachten uit:

  1. Aanspreekpunt zijn voor alle betrokken G-sportactoren in Vlaanderen en die G-sportactoren ondersteunen via een doorgedreven samenwerking;
  2. Loketfunctie uitvoeren in het kenbaar maken van het G-sportlandschap;
  3. Kenniscentrum zijn over thema’s die relevant zijn voor G-sport;
  4. De brede bevolking sensibiliseren voor G-sport;
  5. Toeleiden en activeren van G-sporters via transversale samenwerking en netwerking met het middenveld;
  6. Een samenwerkingsprotocol sluiten met de gesubsidieerde unisportfederatie G-sport;
  7. Aanspreekpunt uitbouwen, structureren en beheren om bovenstaande opdrachten kwaliteitsvol uit te voeren.

Missie:

G-sport Vlaanderen vzw wil zoveel mogelijk personen met een beperking het plezier laten beleven van sport.
 

Corporate brochure

Samenwerking, kennis vergaren en delen, sensibiliseren en ondersteunen. Dit zijn de kernwoorden binnen de werking van G-sport Vlaanderen vzw. Wat ze concreet betekenen ontdek je verder in onze brochure.

Bestuur

G-sport Vlaanderen vzw wordt aangestuurd door een brede verzameling leden. Binnen de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur zijn federaties, organisaties als ook vanuit experten van binnen en buiten de G-sportsector vertegenwoordigd. Leer beide organen kennen en lees al hun mogelijke beslissingen.

Partners

G-sport Vlaanderen vzw werkt samen met partners binnen en buiten de G-sportsector. Onze meest betrokken partners zijn Parantee-Psylos en Sport Vlaanderen. Ontdek hier welke andere organisaties nog mee aan de kar trekken voor G-sport.

Jaarverslag 2019

Met genoegen presenteren wij ons jaarverslag 2019. Het geeft een overzicht in woord en beeld van al hetgeen waarmee onze organisatie het afgelopen jaar bezig is geweest, de belangrijkste evoluties in 2019 en een vooruitblik naar 2020.

Dit jaarverslag behandelt de uitdaging waar we voor staan, onze strategie en de werkwijze waarop we onze doelstelling willen behalen. Om onze inspanningen een breder perspectief te geven, komen ook G-sportambassadeur Pieter den Boer en Maureen Van de Steen van BASF aan het woord.

Jaarverslag G-sport Vlaanderen

Jaarverslag 2019 G-sport Vlaanderen

Crowdfundingscampagne 'Supporters voor G-sporters'

G-sport Vlaanderen vzw helpt G-sportclubs, zorgvoorzieningen en scholen van het buitengewoon onderwijs aan nieuwe sportmaterialen. Zo kunnen G-sporters nog meer sportplezier ervaren. Benieuwd naar onze crowdfundingscampagne 'Supporters voor G-sporters'? Neem dan snel een kijkje op onze website en ontdek wat wij voor jou kunnen betekenen.

Hier kan je alvast het subsidiereglement bekijken met alle gedetailleerde info van de crowdfundingscampagne.