Over G-sport Vlaanderen vzw

Met de invoering van “het decreet houdende erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector” wordt de werking van G-sport Vlaanderen voor het eerst structureel verankerd en officieel erkend. Dit betekent dat G-sport Vlaanderen vanaf 2017 als een vzw, met de bijhorende structuur, mee aan de kar trekt om meer personen met een beperking het plezier te laten beleven van sport.

 Decretale taken

G-sport Vlaanderen vzw is het platform ter ondersteuning en promotie van G-sport in Vlaanderen. G-sport Vlaanderen vzw voert volgende decretaal bepaalde opdrachten uit:

  1. Aanspreekpunt zijn voor alle betrokken G-sportactoren in Vlaanderen en die G-sportactoren ondersteunen via een doorgedreven samenwerking;
  2. Loketfunctie uitvoeren in het kenbaar maken van het G-sportlandschap;
  3. Kenniscentrum zijn over thema’s die relevant zijn voor G-sport;
  4. De brede bevolking sensibiliseren voor G-sport;
  5. Toeleiden en activeren van G-sporters via transversale samenwerking en netwerking met het middenveld;
  6. Een samenwerkingsprotocol sluiten met de gesubsidieerde unisportfederatie G-sport;
  7. Aanspreekpunt uitbouwen, structureren en beheren om bovenstaande opdrachten kwaliteitsvol uit te voeren.

Missie:

G-sport Vlaanderen vzw wil zoveel mogelijk personen met een handicap het plezier laten beleven van sport.
 

Corporate brochure

Samenwerking, kennis vergaren en delen, sensibiliseren en ondersteunen. Dit zijn de kernwoorden binnen de werking van G-sport Vlaanderen vzw. Wat ze concreet betekenen ontdek je verder in onze brochure.

Bestuur

G-sport Vlaanderen vzw wordt aangestuurd door een brede verzameling leden. Binnen de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur zijn federaties, organisaties als ook vanuit experten van binnen en buiten de G-sportsector vertegenwoordigd. Leer beide organen kennen en lees al hun mogelijke beslissingen.

Partners

G-sport Vlaanderen vzw werkt samen met partners binnen en buiten de G-sportsector. Onze meest betrokken partners zijn Parantee-Psylos en Sport Vlaanderen. Ontdek hier welke andere organisaties nog mee aan de kar trekken voor G-sport.

3,2,1 ... Start! Het jaarrapport van G-sport Vlaanderen vzw is er.

G-sporters zijn sporters met een handicap die dagelijks vol overgave sporten en bewegen … maar vinden ze wel voldoende de juiste weg naar een gepaste sport? Kennen clubs, instellingen, scholen, zorgcentra en G-sporters de kanalen waar ze de juiste sportmaterialen of specifieke ondersteuning kunnen vinden? Daar maakt G-sport Vlaanderen vzw werk van. Met veel plezier!

G-sport Vlaanderen vzw werkt samen met iedereen die G-sport letterlijk en figuurlijk een duwtje in de rug wil geven. Daar zijn we heel dankbaar voor. Samen zorgen we er zo voor dat G-sport een prominente plaats krijgt en werken we samen aan een inclusieve samenleving waar iedereen 100% welkom is. Bij deze dus bedankt aan al onze partners. We kijken alvast uit naar een mooi vervolg van onze samenwerking in 2018.

Jaarrapport G-sport Vlaanderen

Cover Jaarrapport G-sport Vlaanderen