Nulmeting: G-sport participatie in Vlaanderen

De G-sportdrempels van vandaag als uitdaging voor morgen

G-sport groeit in Vlaanderen. Steeds meer personen met een beperking vinden de weg naar sport. G-sport Vlaanderen gaat op zoek naar cijfermateriaal

We onderzoeken, in samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven, hoeveel mensen met een beperking wél sporten en hoeveel niet. We brengen ook hun drempels en motieven in kaart.

We beschouwen dit onderzoek als een nulmeting. Ons doel is het onderzoek in te toekomst te herhalen, zodat we de evolutie van het aantal G-sporters op de voet kunnen volgen.

Nooit eerder werd zo'n baanbrekend wetenschappelijk onderzoek verricht naar dit onderwerp. Het sluit mooi aan bij het toenemende belang van sport en fysieke activiteit in onze samenleving én de groeiende aandacht om personen met een beperking in het bijzonder kansen te geven daaraan mee te doen.