06 oktober 2020

Nieuw onderzoek

Fietsen zit in de lift: het is een van de populairste sporten in Vlaanderen, zowel voor personen zonder als met een beperking. Daarnaast is het een goed alternatief voor auto-afhankelijkheid. Ook het Vlaams mobiliteitsbeleid ziet dit. De Vlaamse overheid wil daarom tegen eind 2024 een totaal van 300 miljoen euro in het beleid geïnvesteerd hebben, een flinke stijging ten opzichte van de 138 miljoen euro in de vorige legislatuur. 

Als we dus streven naar een integraal toegankelijk fietsbeleid in Vlaanderen, is het hoog tijd om de behoeften van de G-fietser te kennen en die te vertalen naar het beleid. Wordt in het Vlaams fietsbeleid rekening gehouden met het fietsgebruik en -comfort van de G-fietser? Welke hiaten bemoeilijken een goede realisatie van toegankelijke fietsnetwerken op het terrein? 

fietsstraat

G-sport Vlaanderen vzw deed onderzoek en licht het beleidskader door voor fietsnetwerken in Vlaanderen. We brachten de knelpunten van de G-fietser in kaart, screenden het beleid en gingen in gesprek met partners uit het mobiliteitslandschap. De verbetervoorstellen die hieruit zijn voortkomen werden verwerkt tot sector gedragen adviezen. Het onderzoeksrapport geeft een leidraad met overzicht van de vijf belangrijkste adviezen per beleidsniveau: voor de beleidsmaker, de ontwerper, de wegbeheerder en de toegankelijkheid van de omgeving. Een leidraad die toont wat nodig is opdat fietsen in Vlaanderen een inclusief verhaal wordt.

Deel dit artikel: