Springende kinderen - Geestig Gezond Sporten
17 november 2017

Geestig Gezond Sporten

Laat de sportclub een plek tot verbinding zijn! Sport is emotie, beleving en uitdaging. Vooral is de sportclub een plek waar sporters in contact komen met elkaar, plezier maken en zich verbonden voelen binnen een groter geheel.

Momenteel valt een grote groep sporters uit de boot, de prestatiedruk werkt verlammend. Alle sporters, valide en G-sporters hebben momenten in hun sportcarrière van twijfel en onzekerheid. Hier kan de sportclub een grote rol spelen, het moet een veilige omgeving zijn waar ieder op eigen tempo kan groeien, zich gerespecteerd en gewaardeerd voelt. Sporters die het (tijdelijk) psychisch lastig hebben, voelen zich vaak aan hun lot overgelaten en stoppen gedemotiveerd met sporten.

Met het charter 'Ook wij sporten geestig gezond!' wil geestig gezond sporten de bredere maatschappij en sportclubs in het bijzonder oproepen stil te staan bij de toegankelijkheid voor deze kwetsbare groep. Het charter verdedigt de belangen van psychisch kwetsbare sporters en wil sport leuk houden voor iedereen! De eigen kracht en talenten van de sporter staan centraal in het charter.

Onderschrijf het charter als individu, sportclub of organisatie. Samen zorgen we ervoor dat de sportclub een warme plek voor iedereen kan zijn ongeacht achtergrond of psychische bagage.

Website Geestig Gezond Sporten

Deel dit artikel: