Springende kinderen - Geestig Gezond Sporten
17 november 2017

Geestig Gezond Sporten

Laat de sportclub een plek tot verbinding zijn! Sport is emotie, beleving en uitdaging. Vooral is de sportclub een plek waar sporters in contact komen met elkaar, plezier maken en zich verbonden voelen binnen een groter geheel.

Momenteel valt een grote groep sporters uit de boot, de prestatiedruk werkt verlammend. Alle sporters, valide en G-sporters hebben momenten in hun sportcarrière van twijfel en onzekerheid. Hier kan de sportclub een grote rol spelen, het moet een veilige omgeving zijn waar ieder op eigen tempo kan groeien, zich gerespecteerd en gewaardeerd voelt. Sporters die het (tijdelijk) psychisch lastig hebben, voelen zich vaak aan hun lot overgelaten en stoppen gedemotiveerd met sporten.

Met het charter 'Ook wij sporten geestig gezond!' wil geestig gezond sporten de bredere maatschappij en sportclubs in het bijzonder oproepen stil te staan bij de toegankelijkheid voor deze kwetsbare groep. Het charter verdedigt de belangen van psychisch kwetsbare sporters en wil sport leuk houden voor iedereen! De eigen kracht en talenten van de sporter staan centraal in het charter.

Onderschrijf het charter als individu, sportclub of organisatie. Samen zorgen we ervoor dat de sportclub een warme plek voor iedereen kan zijn ongeacht achtergrond of psychische bagage.

Website Geestig Gezond Sporten

Deel dit artikel:
 • De afdeling Lichamelijke Opvoeding van de lerarenopleiding PXL-Education van Hogeschool PXL organiseert haar jaarlijkse navorming voor leraren Lichamelijke Opvoeding en sporttrainers. Er is getracht een veelzijdig pakket samen te stellen waarin iedereen wel zijn gading vindt (zowel kleuter, lager, secundair als buitengewoon onderwijs komt aan bod).

  Vildersstraat 5
  Hasselt 3500
  België

  dinsdag 12 december 2017 08:00 tot 15:00
 • Door het volgen van deze opleiding leert de cursist in te staan voor het trainen en begeleiden van recreatieve en/of competitieve tennissers (jongeren, adolescenten en volwassenen) tot op het provinciaal/landelijk niveau (niveau C+30), rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van tennis. Er worden 4 uur specifiek aan G-sport gewijd!

  Edegemsesteenweg 100
  Wilrijk 2610
  België

  van
  maandag 02 januari 2017 08:00 tot 16:00
  tot
  zaterdag 23 december 2017 18:00 tot 21:00