27 juli 2018

G-sport Vlaanderen vzw gaat aan de slag met klankbordwerkgroepen

G-sport Vlaanderen vzw zit niet stil. Integendeel. Op 27 juni 2018 namen 45 experten uit de (G-)sportsector, ervaringsdeskundigen maar ook professionals uit transversale domeinen zoals mobiliteit, onderwijs, en welzijn deel aan de eerste van een reeks klankbordwerkgroepen. De meeting ging door in het ultratoegankelijke Sport Vlaanderen Brasschaat waar alle voorzieningen voor sporters met een handicap voorhanden zijn. Doel van de klankbordwerkgroepen: over bepaalde thema’s de nodige inzichten en ervaringen opdoen. Kennis die G-sport Vlaanderen vzw op haar beurt weer verder gaat verspreiden binnen en buiten de G-sportsector.

De klankbordwerkgroepen zijn opgebouwd rond volgende thema’s: sportmaterialen, toegankelijke fitnesscentra, zwembaden, fiets- en wandelpaden, toegankelijke sportinfrastructuur in zorginstellingen en kwalitatief onderzoek naar drempels van personen met een handicap om tot op een sportvoorziening te geraken. In 2019 maken we de resultaten van de klankbordwerkgroepen bekend of tussentijds ook al via deze nieuwsbrief. Heb je tips of ideeën die we zeker moeten meenemen binnen de klankbordwerkgroepen? Reik ze dan gerust aan en we gaan ermee aan de slag.

Deel dit artikel:
  • Tijdens deze vorming staan we stil bij begrippen zoals vertrouwen, privacy en communicatie. We bekijken filmpjes die met personen met een beperking werden opgenomen en bespreken praktijkvoorbeelden. Alles draait er om hoe je kijkt naar de persoon met een beperking en hoe je met iemand in relatie treedt. Gelijkwaardigheid en respect uiten zich op allerlei manieren. Ogenschijnlijk kleine details ...

    Ridder Dessainlaan 65
    Mechelen 2800
    België

    vrijdag 12 oktober 2018 13:30 tot 16:30