9. G-sport kwaliteitslabel

Inleiding

We streven naar een duurzaam en kwaliteitsvol sportaanbod voor personen met een beperking. Maar wat is duurzaam en kwaliteitsvol? Hoe kan je je als club kenbaar maken als duurzame kwaliteitsvolle G-sport club? Daar biedt het G-sport kwaliteitslabel een antwoord op.

Ook binnen G-sport is het sporten in clubverband een belangrijk gegeven. G-sporters bouwen een unieke band op met andere sporters, begeleiders en zelfs tegenstanders. Net zoals in een reguliere club is het daarom belangrijk dat de sporter zich kan richten op het sporten. Kwalitatieve ondersteuning en een goed georganiseerd kader zijn van extra belang binnen een G-club.

Om de kwaliteit en duurzaamheid van de G-clubs te bewaken, ontwikkelde G-sport Vlaanderen daarom het G-kwaliteitslabel voor kwalitatieve werkingen. Het G-label voor duurzame werkingen is een erkenning vanuit G-sport Vlaanderen aan alle clubs die zich volop engageren voor G-sport.

duurzaam G-sport kwaliteitslabel
Aan welke criteria moet een club voldoen om het G-sport kwaliteitslabel te verdienen?

Om het G-sport kwaliteitslabel te verdienen moet een club voldoen aan de volgende 6 criteria: 

 1. Het sportaanbod moet aangepast zijn aan de noden van sporters met een handicap
 2. De club is aangesloten bij een erkende reguliere federatie of Parantee-Psylos.
 3. De club biedt minimum een 2-wekelijks aanbod gedurende minstens 25 weken
 4. De club is minimum 1 seizoen actief als G-werking
 5. De trainingen worden gegeven onder leiding van een gediplomeerde of ervaringsdeskundige begeleider
  1. een gediplomeerde lesgever = iemand met een VTS diploma of hiermee gelijkgesteld
  2. ervaringsdeskundige lesgever = iemand met min. 5 jaar ervaring in het begeleiden van doelgroep of min. 5 jaar ervaring in het lesgeven binnen de sporttak. 
 6. Er zijn verschillende leden met een handicap aangesloten bij de club 
  1. minstens 5 leden met een verstandelijke beperking OF
  2. minstens 3 leden voor de doelgroepen doven en slechthorenden, blinden en slechtzienden, sporters met een autisme spectrum stoornis, sporters met een psychische kwetsbaarheid of sporters met en fysieke beperking. 
Voordelen van het G-sport kwaliteitslabel?

Clubs die het G-sport kwaliteitslabel ontvangen, krijgen een aparte vermelding in de Sportdatabank Vlaanderen. Op de databank van Sport Vlaanderen worden deze clubs apart vermeld waardoor het voor hen eenvoudiger wordt om nieuwe sporters, begeleiders, vrijwilligers,… aan te trekken.  De erkenning van de club via het G-sport kwaliteitslabel zorgt voor een grotere herkenbaarheid die verder reikt.

Het G-sport kwaliteitslabel is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de subsidies 'duurzame G-werking' van Sport Vlaanderen. 

Hoe krijg je het G-sport kwaliteitslabel?

Heb je de criteria behaald, maar nog geen G-sport kwaliteitslabel gekregen? Neem contact met ons op via info@gsportvlaanderen.be

Daarna zal een medewerker van de G-sportfederatie of een regionale G-sportconsulent contact met jou opnemen om na te gaan of je aan alle gestelde criteria voldoet. Na feedback van de medewerker zorgen we ervoor dat jouw sportclub het G-sport kwaliteitslabel ontvangt.