7. Vervoer en mobiliteit

Inleiding

Hoe vanzelfsprekend is mobiliteit?

Hoe evident is de mogelijkheid om te gaan en te staan waar en wanneer je maar wil? 
Het lijkt de normaalste zaak van de wereld om zonder zorgen een verplaatsing te maken.

De best toegankelijke sporthal, het meest toegankelijke zwembad of het meest toegankelijke sportevenement verliest een groot deel van zijn waarde als men er niet kan geraken.  Toegankelijkheid start niet aan de ingang van de sportaccommodatie, toegankelijkheid begint bij het vertrekpunt van de sportbeoefenaar.  Personen met een handicap moeten mobiel zijn om een sport te kunnen beoefenen.

Naar een toegankelijk fietsbeleid in Vlaanderen

G-sport Vlaanderen vzw deed onderzoek en lichtte het beleidskader door voor fietsnetwerken in Vlaanderen. We brachten de knelpunten van de G-fietser in kaart, screenden het beleid en gingen in gesprek met partners uit het mobiliteitslandschap. De verbetervoorstellen die hieruit zijn voortkomen werden verwerkt tot adviezen. Het onderzoeksrapport geeft een leidraad met overzicht van de vijf belangrijkste adviezen per beleidsniveau: voor de beleidsmaker, de ontwerper, de wegbeheerder en de toegankelijkheid van de omgeving. Een leidraad die toont wat nodig is opdat fietsen in Vlaanderen een inclusief verhaal wordt.

Bekijk hier de samenvatting van het rapport

Download het volledige onderzoeksrapport

toegankelijk fietsbeleid Vlaanderen

Mobiliteitscentrale aangepast vervoer

Een handicap, ziekte of (tijdelijke) beperking maken een verplaatsing vaak moeilijk.. Fysieke hindernissen zoals te hoge drempels, een oneffen stoep of bussen die niet voorzien zijn voor rolstoelgebruikers, bemoeilijken de mobiliteit. Daarom helpt de mobiliteitscentrale aangepast vervoer jou op weg in jouw zoektocht naar aangepast vervoer.

Ga naar de website

Aangepast vervoer, MeerMobiel

Meer mobiel

Via Meer mobiel kan je zelf zoeken naar mogelijkheden voor aangepast vervoer. Let wel, enkel de Mobiliteitscentrales aangepast vervoer kunnen rolstoelritten boeken met financiële tussenkomst. 

Blue Assist

De tools van Blue Assist zijn interessant voor sporters met een verstandelijke, psychische of sensoriële beperking. Er wordt gebruik gemaakt van een icoon met een hulpvraag. De vraag maakt duidelijk welke nood de persoon heeft en helpt hem of haar om dagdagelijkse dingen alleen te durven doen. Ontdek hoe Blue Assist ook jou kan helpen.

 

Halte-aankondigingsapp

Ga je met de lijnbus naar de sportclub, maar weet je niet waar je moet afstappen? Daar heeft De Lijn een handige app voor ontwikkeld. Je smartphone geeft aan wanneer je moet afstappen. Je kan hem downloaden via Google Play of de Apple store.