5. Ondersteuning voor individuen

Inleiding

Sporters kunnen op verschillende manieren financiële ondersteuning krijgen om te sporten. Deze manieren zijn wel verschillend van elkaar. Bij sommige moet je een erkenning hebben van een handicap of moet jouw inkomen onder een bepaalde grens liggen. We hebben ze hieronder voor jou verzameld in 4 groepen. Je vindt er telkens meer uitleg over de soort ondersteuning, hoe je dit moet aanvragen en waarvoor je het kan gebruiken.

We hebben ook een overzicht per dienst. Zo kan je snel kijken bij welke dienst je een bepaalde ondersteuning kunt aanvragen.

Op de webpagina en app MyBEnefits kan je kijken of je in aanmerking komt voor een sociaal tarief bij sportorganisaties. Na het inloggen met je e-ID kaart krijg je een overzicht van jouw sociaal statuut. Met behulp van een QR-code of 12-cijferige code kan je aan het onthaal bewijzen dat je recht hebt op een gunstig tarief.

Ga naar MyBEnefits

app MyBEnefits

Algemene financiële terugbetalingen

Hieronder vind je de tegemoetkomingen die personen (met of zonder handicap) kunnen ontvangen.

Terugbetaling van sportabonnement en/of -kampen

Je krijgt jaarlijks een deel van het lidgeld van een sportvereniging of de deelnameprijs aan (jog)-initiatie of sportkampen terugbetaald via jouw ziekenfonds.

Fiscaal voordeel van sportkampen

Als je kind deelneemt aan een sportkamp kan je de kosten inbrengen in de belastingen.

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) is geen premie of financiële ondersteuning maar een beperkte ondersteuning van een dienst voor Rechtstreeks Toegankelijke Hulp. Deze ondersteuning is begeleiding, dagopvang of verblijf.

Ondersteuning voor personen met een erkende handicap

Indien jouw handicap erkend is door de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid - Directie-generaal Personen met een handicap en/of het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), kom je mogelijks in aanmerking voor een ondersteuning. Er zijn wel bijkomende voorwaarden van toepassing.

European Disability Card

De European Disability Card (EDC) is een gratis kaart die de toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding bevordert (musea, pretparken, toeristische attracties, sportcentra,…) en een aantal voordelen in die domeinen biedt.

Basisondersteunings-budget

Het is een maandelijks budget van 300 euro voor personen met een erkende handicap en grote ondersteuningsnood. Dit wordt uitgekeerd door de zorgkassen (via de Vlaamse Sociale Bescherming).

Mantelzorgpremie

Er zijn twee soorten mantelpremies mogelijk. Er is de tegemoetkoming van de Vlaamse Zorgverzekering. Daarnaast kan het zijn dat jouw gemeente ook een mantelzorgpremie heeft. 

Persoonlijke-assistentiebudget

Een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) is een budget dat je van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) krijgt om assistentie op school, thuis of in de vrije tijd te organiseren.

Multifunctioneel Centrum

Multifunctioneel centra (MFC) zijn zorgaanbieders voor kinderen en jongeren tot en met 21 jaar die nood hebben aan een specifieke ondersteuning. 

Persoonsvolgend Budget

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen binnen uw eigen netwerk, bij vrijwilligers, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij VAPH-vergunde zorgaanbieders.

Verhoogde Tegemoetkoming

De verhoogde tegemoetkoming geeft je geen rechtstreekse tegemoetkoming rond sporten. Maar als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming dan heb je ook nog recht op andere financiële tussenkomsten voor o.a. jouw lidgeld van sportclubs of sportkampen. Je komt in aanmerking als je een toelage krijg van FOD Sociale Zekerheid of als jouw inkomen onder een bepaald minimum ligt.

Meer info

Fonds Vrijetijdsparticipatie

Het Fonds wil de deelname aan culturele-, jeugd- en sportactiviteiten meer betaalbaar voor mensen met een beperkt inkomen. Naast een verlaagde deelnameprijs maar komen ze ook tussen in kosten voor vervoer, babysit ...

Steunpunt Vakantieparticipatie

Steunpunt Vakantieparticipatie wil vakantie mogelijk maken voor personen met een laag budget. Ze hebben daarvoor een partnerschap met verschillende vakantieaanbieders.

Vrijetijdspas of Kansenpas

Gemeentebesturen met een Vrijetijdspas of Kansenpas geven korting als je deelneemt aan bepaalde sportieve evenementen.

Andere

Tot slot geven we nog enkele andere mogelijkheden voor financiële ondersteuningen mee. 

Stichting Edith Devriendt

Stichting Edith Devriendt geeft financiële ondersteuning zodat kinderen uit gezinnen met een beperkt inkomen toch kunnen deelnemen aan sportclubs of -evenementen. Je kan er ook vragen naar financiële ondersteuning van aankoop van sportmateriaal stellen.

Fonds voor participatie en sociale activering

Het is een extra ondersteuning voor deelname aan sport- en andere vrijetijdsactiviteiten. Deze tegemoetkoming kan je aanvragen via het OCMW of sociaal huis in jouw gemeente.

UiTPAS

De UiTPAS is een spaar- en voordeelkaart voor vrijetijdsactiviteiten. Als je aan een UiTPAS-activiteit deelneemt, kan je punten verzamelen. Deze punten kan je inruilen voor extra voordelen.