4. Wetenschappelijk onderzoek

Inleiding

​​​​​​​​​​In onze digitale bibliotheek  wordt kennis over de G-sportsector verzameld en voor iedereen opengesteld, zoals beleidsinformatie, wetenschappelijke studies, brochures en regelgeving. ​G-sport Vlaanderen zet ook zelf in op wetenschappelijk onderzoek.

Nulmeting G-sportparticipatie

G-sport is een groeiend verhaal in Vlaanderen. Steeds meer personen met een handicap vinden de weg naar sport. G-sport Vlaanderen gaat op zoek naar cijfermateriaal. 

We onderzoeken, in samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven, hoeveel mensen met een handicap wel sporten én hoeveel er niet sporten.  We brengen ook in kaart wat hun drempels en/of motieven zijn.

We beschouwen dit onderzoek als een nulmeting, de bedoeling is om het onderzoek in te toekomst te herhalen zodat we de stijgende evolutie van het aantal G-sporters in kaart kunnen brengen.

Meer over de nulmeting G-sportparticipatie Vlaanderen

Nulmeting G-sportparticipatie Vlaanderen

Vervolgonderzoek mobiliteit

Als vervolg op de nulmeting, werd in 2019 een onderzoek uitgevoerd door IMOB in opdracht van G-sport Vlaanderen vzw. Hierin wordt weergegeven wat de mobiliteitsdrempels van verschillende types van personen met een beperking in Vlaanderen zijn, de hulpmiddelen die ze momenteel gebruiken om wèl op de sportlocatie te geraken, en welke randvoorwaarden nodig zijn om de drempels weg te werken.

Wat is het knelpunt van de ervaringsdeskundigen (personen met een beperking) achter de stelling ‘Ik ben afhankelijk van anderen om er te geraken’ en wat zijn hiervoor mogelijke oplossingen? Dat beoogt het onderzoek te beantwoorden.

Vervolgonderzoek Mobiliteit

logo IMOB Hasselt

KICS: digitale bibliotheek voor de sportsector

G-sport Vlaanderen maakt deel uit van de kenniskring van KICS, het “Kennis en Informatie Centrum Sport” van Sport Vlaanderen.

KICS is dé digitale bibliotheek voor de sportsector in Vlaanderen. Deze digitale bibliotheek wordt voortdurend aangevuld met beleidsdocumenten, onderzoeksrapporten en kennisdocumenten die voor iedereen vrij raadpleegbaar zijn. G-sport Vlaanderen levert de documenten aan voor het thema G-sport en staat mee in voor het beheer.

Mulier Instituut: online kennisbibliotheek in Nederland

Het Mulier Instituut is een organisatie uit Nederland. Het doel van het Mulier Instituut is de bevordering van de sociaal-wetenschappelijke kennisontwikkeling en beleidseffectiviteit op het terrein van sport. In het kader hiervan voert het instituut al dertien jaar sportonderzoek uit.

Démos: kenniscentrum "participatie van kansengroepen"

Démos is als kenniscentrum actief in het Vlaams Participatiedecreet. Het zet in op het vernieuwen en verdiepen van de participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugd en sport. Démos vertrekt telkens van de leefwereldperspectieven van kansengroepen en streeft naar een meer open, inclusieve en democratische samenleving.