4. Wetenschappelijk onderzoek

Inleiding

​​​​​In onze digitale bibliotheek  wordt academische kennis over de G-sportsector verzameld en voor iedereen opengesteld. Essentiële beleidsinformatie, wetenschappelijke studies, brochures en regelgeving, je vindt het er allemaal in terug. ​G-sport Vlaanderen zet ook zelf in op wetenschappelijk onderzoek. In 2017 richten we ons voornamelijk op een nulmeting G-sportparticipatie.

Nulmeting G-sportparticipatie

G-sport is een groeiend verhaal in Vlaanderen. Steeds meer personen met een handicap vinden de weg naar sport. G-sport Vlaanderen gaat op zoek naar cijfermateriaal. 

We onderzoeken, in samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven, hoeveel mensen met een handicap wel sporten én hoeveel er niet sporten.  We brengen ook in kaart wat hun drempels en/of motieven zijn.

We beschouwen dit onderzoek als een nulmeting, de bedoeling is om het onderzoek in te toekomst te herhalen zodat we de stijgende evolutie van het aantal G-sporters in kaart kunnen brengen.

Meer over de nulmeting G-sportparticipatie Vlaanderen

Nulmeting G-sportparticipatie Vlaanderen

KICS: digitale bibliotheek voor de sportsector

G-sport Vlaanderen maakt sinds april 2015 deel uit van de kenniskring van KICS, het “Kennis en Informatie Centrum Sport” van Sport Vlaanderen.

KICS is dé digitale bibliotheek voor de sportsector in Vlaanderen. Deze digitale bibliotheek wordt voortdurend aangevuld met beleidsdocumenten, onderzoeksrapporten en kennisdocumenten die voor iedereen vrij raadpleegbaar zijn.

G-sport Vlaanderen levert de documenten aan voor het thema G-sport en staat mee in voor het beheer van deze pagina.

Ga naar het thema G-sport op de KICS-website

Logo Sport Vlaanderen

Scriptie: Vraag en aanbod op vlak van sport bij mensen met een beperking

Deze scriptie werd uitgevoerd in opdracht van G-sport Vlaanderen. De onderzoekster, E. Cans, probeert zicht te krijgen op het aantal personen met een beperking en op het duurzaam sportaanbod. Ze onderzoekt waar er lacunes zijn of extra ondersteuning nodig is bij onder andere de opstart van G-sportclubs.

 

Mulier Instituut: online kennisbibliotheek in Nederland

Het Mulier Instituut is een organisatie uit Nederland. Het doel van het Mulier Instituut is de bevordering van de sociaal-wetenschappelijke kennisontwikkeling en beleidseffectiviteit op het terrein van sport. In het kader hiervan voert het instituut al dertien jaar sportonderzoek uit.

Démos: kenniscentrum "participatie van kansengroepen"

Démos is als kenniscentrum actief in het Vlaams Participatiedecreet. Het zet in op het vernieuwen en verdiepen van de participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugd en sport. Démos vertrekt telkens van de leefwereldperspectieven van kansengroepen en streeft naar een meer open, inclusieve en democratische samenleving.