Sporters met een verstandelijke handicap

Personen met een verstandelijke handicap hebben een verminderd intellectueel vermogen. Zij hebben een beperkte bekwaamheid om nieuwe of complexe informatie te verwerven of nieuwe vaardigheden aan te leren of toe te passen.

Een verstandelijke handicap wordt altijd verworven voor de leeftijd van 18 jaar en heeft een blijvend effect op de ontwikkeling van deze persoon. Een voorbeeld van personen met een verstandelijke handicap zijn personen met het syndroom van Down.

Veel reguliere sporten bestaan ook voor sporters met een verstandelijke handicap in Vlaanderen. Ook worden er al verschillende inclusieve sporten georganiseerd zoals bijvoorbeeld het 7-a-side voetbal.

Parantee-Psylos

Parantee-Psylos creëert kansen zodat alle personen met een beperking volgens hun eigen behoeften, mogelijkheden en ambities, op een gezonde en kwaliteitsvolle manier aan sport en beweging kunnen doen. Dus ook de sporters met een verstandelijke handicap.

Special Olympics België

Het leven van mensen met een verstandelijke beperking verbeteren dankzij sport, dat is de missie van Special Olympics Belgium. Als deel van de Olympische finale zijn zij het schoolvoorbeeld van 'Deelnemen is belangrijker dan winnen".

S-sport // Recreas

Onder het motto 'Iedereen beweegt mee. Altijd' organiseert deze multisportfederatie een gevarieerd, toegankelijk en uitnodigend sportaanbod waarbij ze zich in de eerste plaats richten naar actieve 50 plussers en personen met een handicap.