Sporters met een psychische kwetsbaarheid

Gemiddeld één op drie Belgen wordt in zijn leven ooit zelf geconfronteerd met een psychische aandoening. Negen op de tien mensen krijgen in de loop van hun leven te maken met psychische moeilijkheden. Bij zichzelf, bij familie, vrienden, in de sportclub, …

 

We zijn allemaal psychisch kwetsbaar. Psychische problemen zijn veelal begrijpelijke menselijke reacties op bepaalde situaties of gebeurtenissen in je leven zoals een overlijden, een ontslag, een scheiding of andere moeilijke situaties die ons uit evenwicht brengen … 
 
Een aantal factoren (biomedische, genetische, neurologische) die vastliggen in je identiteit bepalen mee hoe je omgaat met die gebeurtenissen. Deze factoren bepalen of je een verhoogd risico hebt op een psychische aandoening, we zijn er dus allemaal vatbaar voor.
 
Geen twee mensen zijn hetzelfde en culturele verschillen bepalen mee de ‘norm’ waaraan je functioneren wordt afgetoetst. De impact van zo’n gebeurtenis en de steun die je ervaart in je omgeving kunnen variëren. Ook de duur nodig om iets te verwerken heeft een impact. Het gaat dus steeds om een wisselwerking tussen al deze verschillende factoren. 

Passeert het weer even snel als het gekomen is, dan spreken we van een dip. Wanneer je persoonlijke en sociale functioneren echter gedurende een langdurige periode verstoord wordt en je er zelf onder lijdt, dan spreken we van een psychische aandoening. 

Op www.geestelijkgezondvlaanderen.be kan je lezen dat je een psychische kwetsbaarheid vaker voorkomt dan je misschien wel dacht. Tijd om er anders over te denken!

Parantee-Psylos vzw

Parantee-Psylos creëert kansen zodat alle personen met een beperking volgens hun eigen behoeften, mogelijkheden en ambities, op een gezonde en kwaliteitsvolle manier aan sport en beweging kunnen doen. Dus ook de sporters met een psychische kwetsbaarheid

Geestig Gezond Sporten

Geestig Gezond Sporten is een initiatief van CGG PassAnt vzw, Sporta-federatie vzw, Psylos vzw en G-Sport Vlaanderen en is één van de projecten die financiële steun krijgt van het Rode Neuzen Fonds.