Sporters met een fysieke beperking

De groep van sporters met een fysieke beperking is héél divers. In eerste instantie denken mensen aan rolstoelsporten wanneer we het over een fysieke handicap hebben. Maar niets is minder waar, denken we maar aan de CP-voetballers, de zwemmers met een amputatie of dwergroei en de paardrijders met een spierziekte.

Personen met een fysieke handicap zijn personen met een stoornis van het bewegingsapparaat. Vaak wordt er binnen deze doelgroep een verdere onderverdeling in rolstoelgebruikers en niet-rolstoelgebruikers gemaakt.

Er zijn vele mogelijke fysieke beperkingen. Personen met een amputatie, spasticiteit ten gevolge van een hersenbeschadiging, een verlamming ten gevolge van een dwarslaesie, personen met gewrichtsvergroeiingen of spierziektes, dwerggroei, …

De aard van de fysieke handicap bepaalt mee de sportieve mogelijkheden van de sporter. Een persoon met een ruggenmergletsel kan bijvoorbeeld genoodzaakt door het leven gaan in een rolstoel. De keuze van deze sporter wordt in dat geval beperkt tot bepaalde rolstoelsporten of bijvoorbeeld zitvolleybal. Toch zou het je verbazen wat er allemaal mogelijk is met een fysieke beperking.

Parantee-Psylos

Parantee-Psylos creëert kansen zodat alle personen met een beperking volgens hun eigen behoeften, mogelijkheden en ambities, op een gezonde en kwaliteitsvolle manier aan sport en beweging kunnen doen. Dus ook de sporters fysieke beperking.

S-sport // Recreas

Onder het motto 'Iedereen beweegt mee. Altijd' organiseert deze multisportfederatie een gevarieerd, toegankelijk en uitnodigend sportaanbod waarbij ze zich in de eerste plaats richten naar actieve 50 plussers en personen met een handicap. 

To Walk Again

Laagdrempelige en aangepaste sport- en bewegingsactiviteiten aanbieden aan kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke beperking en hun entourage. Dat is de missie van To Walk Again vzw.