Sporters met een autismespectrumstoornis

Mensen met autisme hebben moeite in de omgang met anderen omdat sociale regels heel wisselend (naargelang de context) én onzichtbaar zijn. Sommigen proberen heel veel contact te leggen met anderen, maar deze contactname komt vaak stroef, bizar of vreemd over.

Personen met een autismespectrumstoornis kennen een verstoorde prikkel- en informatieverwerking. Ze verwerken zintuiglijke prikkels op een andere manier. Hierdoor kunnen problemen ontstaan op gebied van communicatie, sociale integratie en verbeeldingsvermogen. Autisme komt voor op alle niveaus van verstandelijk functioneren. Op motorisch vlak merk je dat sporters soms houterig bewegen of moeite hebben met het uitvoeren van een vloeiende beweging zonder overbodige ‘bij bewegingen’.

Personen met een autismespectrumstoornis kunnen mits aanpassingen in structuur naar tijd, plaats en ruimte,  materiaal en activiteiten en structuur in de begeleiding mee sporten in een reguliere of G-sportclub.

Parantee-Psylos

Parantee-Psylos creëert kansen zodat alle personen met een beperking volgens hun eigen behoeften, mogelijkheden en ambities, op een gezonde en kwaliteitsvolle manier aan sport en beweging kunnen doen. Dus ook de sporters met een autismespectrumstoornis. 

Geestig Gezond Sporten

Geestig Gezond Sporten is een initiatief van CGG PassAnt, Sporta-federatie, Parantee-Psylos en G-Sport Vlaanderen en is één van de projecten die financiële steun krijgt van het Rode Neuzen Fonds.

Autisme Centraal

Het aanbod van Autisme Centraal is gebaseerd op de AutismeCentraalMethodiek. De wijze waarop mensen met autisme betekenis geven aan de wereld staat centraal.