Sporters die blind of slechtziend zijn

Blinde en slechtziende sporters gebruiken andere zintuigen om zich een beeld te vormen van hun omgeving, de spelsituatie en beweging. Mits kleine aanpassingen kunnen ook zij 100% sporten. 

Een visuele beperking is voor een buitenstaander vaak moeilijk herkenbaar. Elke visuele beperking is dan ook anders. Sommige slechtzienden kunnen bijvoorbeeld een boek lezen, maar lopen buiten met een witte mobiliteitsstok, terwijl anderen kunnen fietsen, maar niet in staat zijn een gedrukte tekst te lezen.

Veel slechtzienden kunnen mits kleine aanpassingen aan het reguliere sportgebeuren deelnemen. Een slechtziende waarvan het zicht dermate beperkt is dat deelname aan de reguliere sport onhaalbaar of oneerlijk wordt, kan terecht in G-sportspecifieke clubs of werkingen.

Er zijn ook enkele zeer specifieke sporten voor blinde of slechtziende sporters: Showdown en Goalball (Torbal).

Parantee-Psylos

Parantee-Psylos creëert kansen zodat alle personen met een beperking volgens hun eigen behoeften, mogelijkheden en ambities, op een gezonde en kwaliteitsvolle manier aan sport en beweging kunnen doen. Dus ook de blinde of slechtziende sporters.

S-sport // Recreas

Onder het motto 'Iedereen beweegt mee. Altijd' organiseert deze multisportfederatie een gevarieerd, toegankelijk en uitnodigend sportaanbod waarbij ze zich in de eerste plaats richten naar actieve 50 plussers en personen met een handicap.