Over G-sport

G-sport

is goed voor je conditie,
is een uitlaatklep,
zorgt voor een verhoogde levenskwaliteit,
is een ideaal middel tegen verzuring,
geeft je de kans  om je talenten te ontplooien,
is (ont)spannend,
is uiterste concentratie,
is emotioneel geladen,
is een zeer sociaal gebeuren
is even intensief als sport voor mensen zonder handicap,
kent dezelfde emoties,
geeft voldoening,
is hard labeur,
kent momenten van vreugde en van teleurstelling

is gewoon sporten.

 

Onderstaand filmpje rond G-hockey laat een paar sporters aan het woord. Ze vertellen over hun ervaringen op het internationaal G-hockey toernooi in Boom.

Hier kan je de rechtstreekse link vinden naar het bovenstaand filmpje:  https://www.youtube.com/watch?v=luNbqariPS0