Subsidies en fondsenwerving

Een goede werking draait op een mix van verschillende elementen.

Een degelijke financiële ondersteuning is daar één van. Goede initiatieven hebben steeds nood aan voldoende ondersteuning om de werkbaarheid en het succes te garanderen. De verschillende kosten die gepaard gaan met de uitbouw van een G-werking of club moeten namelijk gedekt kunnen worden (huur materiaal en infrastructuur, verzekeringen, …).

Om G-werkingen zo goed mogelijk te ondersteunen, zijn er verschillende mogelijkheden:

  • Subsidies voor verschillende doeleinden
  • Fondsen
  • Andere inkomsten

Meer informatie over waar je kan aankloppen voor financiële ondersteuning, vind je via het Dynamoproject van de Vlaamse Sportfederatie.

Kaft Dynamobrochure 'Subsidies voor je sportclub'

Copyright : Dynamo Project