FAQ

Aangepast materiaal (2)

Waar kan ik aangepast sportmateriaal vinden?

Aangepast sportmateriaal kan gevonden worden bij bijna elke federatie, organisatie of overheid binnen G-sport Vlaanderen. Zij beschikken over een uitleendienst voor aangepast sportmateriaal.

Op die manier hoeft een club of individu met interesse in G-sport niet meteen de dure kost van een sportrolstoel of ander aangepast materiaal te dragen. Het geeft aan iedereen met interesse de kans om te proeven van G-sport.

Wie kan aangepast sportmateriaal lenen?

Zowel startende G-werkingen, doorwinterde clubs met nieuwe leden, of de geïnteresseerde sporters hebben de mogelijkheid om aangepast sportmateriaal te ontlenen.

De uitleendiensten van de leden van G-sport Vlaanderen worden wel elk afzonderlijk beheerd. Meer informatie over wie waar kan ontlenen en welke reglementen hier aan verbonden zijn, vind je op per lid op de pagina uitleendiensten.

Informatie aandoeningen (1)

Als trainer, begeleider of medesporter is het niet altijd makkelijk om een handicap of aandoening te plaatsen. Waar moet je rekening mee houden, hoe moet je ermee omgaan of reageren in een bepaalde situatie?

Daarom maakten we de volgende lijst met interessante links per aandoening. Deze lijst is nog niet volledig en zal worden aangevuld. Informatie over aandoeningen

Daarnaast willen we nogmaals benadrukken dat je de best ook informatie vraagt aan de persoon met de beperking en zijn omgeving!

Ondersteuning (1)

Ik wil een G-werking opstarten. Waar kan ik ondersteuning vinden?

Wil je een G-club of G-werking opstarten, maar weet je niet hoe hieraan te beginnen? Neem dan zeker eens een kijkje op de onderliggende pagina’s.

De sportdienst van jouw provincie/VGC helpt je persoonlijk verder en vormt een brug naar de meest geschikte club, federatie of organisatie voor jou. Voor vragen en opmerkingen kan je ook steeds terecht bij het Steunpunt G-sport Vlaanderen, via ons contactformulier.

Dankzij de clubbegeleiding op maat kan een opstartende club ook veel informatie en ondersteuning krijgen bij de G-sportfederaties en andere leden van G-sport Vlaanderen.

Parantee bracht in 2013 de  brochure “Passie voor G-sport” uit. Hierin vinden geïnteresseerde clubs een reeks aan tips en informatie die nuttig zijn voor de oprichting van een G-club of werking.

Ook de brochure “Oprichten van een G-afdeling in een sportclub” staat boordevol handige tips.

Vervoer (1)

Bestaat er aangepast vervoer naar de sportclub?

Voor iedere sporter met een beperking is het belangrijk om eenvoudig tot op de club of tot aan de sporthal te raken. Niet iedereen beschikt over eigen vervoer en niet elke club kan zorgen voor het vervoer van haar eigen leden. Toch wil dit niet zeggen dat mensen met een beperking thuis gevangen moeten zitten.

Deze databank van MeerMobiel helpt je daarom bij het vinden van aangepast vervoer binnen je regio.

meermobieliedereenopweg

Verzekering (2)

Volstaat een gewone ISB verzekering voor G-sporters?

Een ISB-sportverzekering is van toepassing bij activiteiten waarvan de sportdienst, sportraad of erkende vzw die instaat voor de gemeentelijke sportpromotie hoofdorganisator.

De ISB-sportverzekering dekt lichamelijke schade, burgerlijke en strafrechtelijke verzekering van deelnemers en begeleiders ongeacht de aard of ernst van hun beperking. Materialen van de G-sporters zijn echter niet verzekerd voor schadegevallen (vb. sportrolstoel).

Ben ik verzekerd als ik ga fitnessen?

Fitnesscentra zijn niet verplicht een sportongevallenverzekering af te sluiten. Heb je geen sportongevallenverzekering via je fitnesscentra, dan worden ongevallen verzekerd via je eigen familiale verzekering.

Kortom: bevraag of je verzekerd bent via je fitnesscentra en zorg voor een goede, eigen familiale verzekering!

Schade aan materiaal wordt niet gedekt door de verzekering.