Disclaimer

G-sport Vlaanderen biedt informatie aan van algemene en sportspecifieke aard en besteedt uiterste zorg aan de realisatie en update van haar website, evenals aan de redactie en het nazicht van de inhoud ervan.

Hoewel G-sport Vlaanderen alle noodzakelijke schikkingen treft teneinde de juistheid van de verstrekte informatie en/of faciliteiten te waarborgen, wordt geen enkele verklaring gedaan noch garantie verleend aan de gebruiker/bezoeker dat deze accuraat, volledig of up to date is noch dat deze website vrij zal zijn van fouten, met inbegrip van virussen of andere schadelijke elementen.
In geen enkel geval zal de aansprakelijkheid van G-sport Vlaanderen kunnen worden ingeroepen ingevolge het gebruik van de op deze website verstrekte informatie of ingevolge het gebrek aan specifieke informatie.

Ook de hyperlinks naar andere informatiebronnen en websites bieden wij u enkel ter informatie aan. G-sport Vlaanderen beheert die andere websites en de informatie die zich daarop bevindt niet en kan dus geen garantie bieden over de kwaliteit en/of volledigheid ervan. Door de website te bezoeken aanvaardt u dat alle vragen rond het gebruik van de site beheerst worden door de Belgische wetgeving terzake.